Cửa Hàng Hùng Hoa, Thủy Nguyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 612 22 29
Trang web
Vị trí chính xác 209.237.908, 106.658.737


Địa chỉ Cửa Hàng Hùng Hoa ở đâu?

Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hùng Hoa như thế nào?

Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b895754cea9:0xb2a4cbc8e5a82486

Xem thêm:  Tạp Hóa Linh Thành, Phường 3