Cửa Hàng Hoa Tươi, Quán Toan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 QL10, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3748 659
Trang web
Vị trí chính xác 208.904.846, 1.066.039.091


Địa chỉ Cửa Hàng Hoa Tươi ở đâu?

12 QL10, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Tươi như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a790ae0d4e6ef:0x5a3b3659a991f684

Xem thêm:  Shop hoa Phượng Loan, phường 7