Cửa Hàng Gốm Sứ Minh Long, Phường 13

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 439 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 783 65 67
Trang web cuahangminhlong.com
Vị trí chính xác 107.812.819, 1.066.748.889


Địa chỉ Cửa Hàng Gốm Sứ Minh Long ở đâu?

439 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Gốm Sứ Minh Long như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Góc Nhà Gốm, Phường 4