Cửa Hàng Giày Dép Oanh Oanh, Kênh Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 699 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 439 49 34
Trang web
Vị trí chính xác 208.260.304, 1.066.858.803


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a707bae98a4a9:0x93c40d561fb121ba

Xem thêm:  Tiệm Giày Phúc Thịnh, Xuân Thanh