Cửa Hàng Giầy 88, Thuỷ Đường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 Bồ Đề, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 473 14 88
Trang web
Vị trí chính xác 209.210.964, 10.668.162.869.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Giầy 88 ở đâu?

24 Bồ Đề, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Giầy 88 như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7bef86ad009b:0x274a2d6784e1defe

Xem thêm:  Shop Thế Anh Gym, Tân Bình