Cửa Hàng Giặt Ủi Liên, Phú Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ hẻm 29 đường, Ngô Gia Tự, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 455 14 38
Trang web
Vị trí chính xác 10.974.663.099.999.900, 1.066.681.333


Địa chỉ Cửa Hàng Giặt Ủi Liên ở đâu?

hẻm 29 đường, Ngô Gia Tự, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Giặt Ủi Liên như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Ủi B4.106, Hoà Lợi