Cửa Hàng Gia Dụng Dũng Hương, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15A P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 326 11 64
Trang web
Vị trí chính xác 208.596.502, 1.066.924.481


Địa chỉ Cửa Hàng Gia Dụng Dũng Hương ở đâu?

15A P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Gia Dụng Dũng Hương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7bd910cd596b:0x2e77f576575b6da9

Xem thêm:  Hàng Tiêu Dùng Thái Lan Ông Ích Khiêm, Tam Thuận