Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Phong Phú, Đông Hải 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 258 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0359 344 285
Trang web
Vị trí chính xác 20.854.320.299.999.900, 10.671.671.719.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7ac9efdd8bb1:0x1f8212d52b63ba01

Xem thêm:  Điểm Bán Sim Card Viettel Mai Diệp, Phường 7