Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Minh Thoại – Điện Thoại Công Cộng, Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 13/7B Đường Điện Biên Phủ, Xã Ninh Thạnh,, Thị Xã Tây Ninh,, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3620 808
Trang web
Vị trí chính xác 11.325.161.399.999.900, 10.613.032.709.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Minh Thoại - Điện Thoại Công Cộng ở đâu?

13/7B Đường Điện Biên Phủ, Xã Ninh Thạnh,, Thị Xã Tây Ninh,, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Minh Thoại - Điện Thoại Công Cộng như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Owen, P. Phạm Ngũ Lão