Cửa Hàng Điện Công Nghiệp & Gia Dụng Hiệp Lực, Phường Linh Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 963 Đ. Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3720 4899
Trang web trangvang.biz
Vị trí chính xác 108.623.631, 1.067.608.999


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Công Nghiệp & Gia Dụng Hiệp Lực ở đâu?

963 Đ. Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Công Nghiệp & Gia Dụng Hiệp Lực như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317527853205566d:0x5ed9d8822ed341a

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Điện Quang Điện