Cửa Hàng Cơ Khí Nội Thất Kiến An, Lãm Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 552 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 329 94 58
Trang web
Vị trí chính xác 208.260.255, 10.665.558.349.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7098336b4b97:0x2d7623496ce8b997

Xem thêm:  Cơ Sở Màn Cửa Lan Anh, Dầu Tiếng