Cửa Hàng Chăn Ga Happiness, Dư Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 493, Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 434 21 88
Trang web
Vị trí chính xác 208.293.063, 1.066.800.669


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a707e91db6ae3:0xf93b2b4b9bf24c49

Xem thêm:  Máy lọc nước Karofi Đà Nẵng, Đà Nẵng