Cửa Hàng Cắt Tóc Bảo Trâm, Niệm Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28/170, Đường Phạm Hữu Điều, Quận Hồng Bàng, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 492 85 26
Trang web
Vị trí chính xác 208.439.574, 1.066.649.484


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a7a7bf5a951:0xef06495f03a24036

Xem thêm:  Tiệm Tạo Mẫu Tóc