Cửa Hàng Bánh Pía Hải Sơn, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 105 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 853 33 61
Trang web
Vị trí chính xác 109.664.336, 1.068.517.195


Địa chỉ Cửa Hàng Bánh Pía Hải Sơn ở đâu?

105 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bánh Pía Hải Sơn như thế nào?

Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Nhật Bản Aki-ko, Cầu Đất