Cửa Hàng Bánh Kem Kim Sơn, Vạn Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 196 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 673 20 54
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 207.141.546, 106.784.413


Địa chỉ Cửa Hàng Bánh Kem Kim Sơn ở đâu?

196 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bánh Kem Kim Sơn như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a6c398829ef8d:0x3defc5ab0029a7d3

Xem thêm:  Bánh kem Ngọc An, Quảng Tiến