Cửa Hàng Bách Hóa Quang Đại, Thuỷ Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 192 25 Tháng 10, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3774 715
Trang web
Vị trí chính xác 209.188.865, 1.066.699.151


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b84877c3b6d:0x18cb39cc51c2f9ac

Xem thêm:  Cửa Hàng Bách Hóa Mai Hương