Công ty tổ chức sự kiện Key Event Đà Nẵng, Hoà Cường Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 Hồ Biểu Chánh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 091 589 46 35
Trang web keyeventdng.com
Vị trí chính xác 160.356.862, 1.082.196.113


Địa chỉ Công ty tổ chức sự kiện Key Event Đà Nẵng ở đâu?

40 Hồ Biểu Chánh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty tổ chức sự kiện Key Event Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tổ chức sự kiện Đà Lạt - Da Lat Event, Phường 7