Công ty TNHH Văn Hóa Nguyễn Gia, Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 54 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 593 54 36
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.051.361.399.999.900, 10.823.720.859.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH Văn Hóa Nguyễn Gia ở đâu?

54 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Văn Hóa Nguyễn Gia như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tâm Shoppe -Thế giới Decor, Phường 12