CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỆ SINH TDK, Võ Thị Sáu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 117 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 379 64 09
Trang web vesinhvanphong.info
Vị trí chính xác 107.872.942, 10.668.518.209.999.900


Địa chỉ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỆ SINH TDK ở đâu?

117 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỆ SINH TDK như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sửa Nhà Đà Nẵng Chuyên Nghiệp - TNC HOME, Khuê Trung