Công ty TNHH SX TM XD Việt Đông Sơn, Xuân Thới Thượng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 78K ấp 5, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 337 69 77
Trang web vietdongson.com
Vị trí chính xác 108.658.249, 10.657.064.199.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH SX TM XD Việt Đông Sơn ở đâu?

78K ấp 5, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH SX TM XD Việt Đông Sơn như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tradicons, Phường 10