Công Ty TNHH SX – TM – DV Môi Trường Việt Xanh, Khánh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô N1, Đường N8, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3653 076
Trang web mtvietxanh.com.vn
Vị trí chính xác 110.636.111, 1.067.543.106


Địa chỉ Công Ty TNHH SX - TM - DV Môi Trường Việt Xanh ở đâu?

Lô N1, Đường N8, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH SX - TM - DV Môi Trường Việt Xanh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  VLXD ANH ĐÀI, TT. Phước Bửu