Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng, Minh Khai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3747 787
Trang web urencohp.com.vn
Vị trí chính xác 208.647.572, 10.668.651.249.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng ở đâu?

1 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty làm bảng hiệu quảng cáo 24h - CN Quận Bình Tân, An Lạc A