Công Ty TNHH MTV Điện Máy Ngọc Huy, Long Bình Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 261 QL51, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3933 228
Trang web ngochuy.com
Vị trí chính xác 109.000.624, 1.068.552.229


Địa chỉ Công Ty TNHH MTV Điện Máy Ngọc Huy ở đâu?

261 QL51, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH MTV Điện Máy Ngọc Huy như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174dfb6aaaaaaab:0xe6101804d61c62c6

Xem thêm:  Trung Tâm Điện Máy Hưng Thông, Độc Lập