Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Sài Gòn, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2B Đ. Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 3128
Trang web tandaigia.com
Vị trí chính xác 107.690.407, 1.066.835.332


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f221292e4d5:0xf2f9b0d1adc880da

Xem thêm:  Tập đoàn DIC (DIC Group)