Công ty TNHH Khách sạn Sài Gòn River, Thành Phố

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Anh Khánh, 35/8 Đường số 19, Thành Phố, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3740 8319
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.978.341, 1.067.300.793


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317527a008543bed:0x9eff5ad11d5bf64b

Xem thêm:  BÍCH PHƯƠNG HOTEL, Lâm Đồng 66109