Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Giải Trí Đồ Sơn Holiday, Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tổ 1, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3853 488
Trang web
Vị trí chính xác 20.704.905.099.999.900, 1.067.901.752


Địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Giải Trí Đồ Sơn Holiday ở đâu?

Tổ 1, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Giải Trí Đồ Sơn Holiday như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-00:00], Thứ Tư:[06:00-00:00], Thứ Năm:[06:00-00:00], Thứ Sáu:[06:00-00:00], Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[06:00-00:00], Thứ Hai:[06:00-00:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a6c40e18a561f:0x19c197609ecee3ad

Xem thêm:  Đặc Sản Nha Trang.Nem Nướng, Tam Phú