CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT PHƯƠNG NAM, 170 Bùi Thị Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lầu 5 Tòa nhà Norch Quận 1, TPHCM, 170 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 945 89 78
Trang web dpnr.vn
Vị trí chính xác 108.590.404, 1.067.376.001


Địa chỉ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT PHƯƠNG NAM ở đâu?

Lầu 5 Tòa nhà Norch Quận 1, TPHCM, 170 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT PHƯƠNG NAM như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:15-17:30], Thứ Ba:[08:15-17:30], Thứ Tư:[08:15-17:30], Thứ Năm:[08:15-17:30], Thứ Sáu:[08:15-17:30], Thứ Bảy:[08:15-16:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317527ef231070cd:0x46a4f35703c34f7f

Xem thêm:  Chi nhánh Đà Nẵng Công Ty TNHH Kế Toán Châu Á, Chính Gián