Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Đà Nẵng, Khuê Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 64 Lê Đại Hành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 092 789 33 33
Trang web
Vị trí chính xác 160.242.634, 1.082.069.846


Xem thêm:  Cửa Hàng Nông Lâm Ngư Cơ Vĩnh Xương