Công Ty TNHH Biên Nguyên – Cắt khắc Laser & Cnc, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Gia Công Laser & CNC Biên Nguyên, 261 Trần Xuân Soạn, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2210 2196
Trang web biennguyen.com
Vị trí chính xác 107.517.582, 1.067.147.301


Địa chỉ Công Ty TNHH Biên Nguyên - Cắt khắc Laser & Cnc ở đâu?

Gia Công Laser & CNC Biên Nguyên, 261 Trần Xuân Soạn, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Biên Nguyên - Cắt khắc Laser & Cnc như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  In tem decal Thành Phát, Tân Thới Hiệp