Công ty nội thất Phúc Nhựt, Khuê Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 112 – 114 Lý Nhân Tông, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 516 04 71
Trang web
Vị trí chính xác 16.035.371.299.999.900, 1.082.101.493


Địa chỉ Công ty nội thất Phúc Nhựt ở đâu?

112 – 114 Lý Nhân Tông, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty nội thất Phúc Nhựt như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Danasun.vn