Công ty MiT, Hiệp Bình Chánh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 17 Đ. 35, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 915 61 77
Trang web mitgroup.vn
Vị trí chính xác 108.415.806, 1.067.299.688


Địa chỉ Công ty MiT ở đâu?

17 Đ. 35, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty MiT như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Foody Huế