Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng ACP, Phước Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 67 Đ. Số 4, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0868 739 979
Trang web nhadepacp.vn
Vị trí chính xác 122.389.764, 1.091.782.922


Địa chỉ Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng ACP ở đâu?

67 Đ. Số 4, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng ACP như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-16:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Betaviet Group, P