Công ty Cổ phần In Việt Dũng, Triều Khúc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô D5-1 Cụm làng nghề, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội 12511, Việt Nam
Số điện thoại 094 940 48 88
Trang web invietdung.com
Vị trí chính xác 209.763.378, 10.580.719.289.999.900


Địa chỉ Công ty Cổ phần In Việt Dũng ở đâu?

Lô D5-1 Cụm làng nghề, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội 12511, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần In Việt Dũng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ab6230199e09:0x5b8678ed79715b75

Xem thêm:  Taxi Cát Bi, Nam Hải