Công Ty Cổ Phần Hdi – Bệnh Viện Quốc Tế Chất Lượng Cao Đà Nẵng, Hải Châu 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 7, Tòa Nhà Danabook, 76-78, Đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 091 538 53 80
Trang web
Vị trí chính xác 16.066.486.299.999.900, 1.082.245.215


Xem thêm:  Trung tâm Mắt kỹ thuật cao An Sinh, Phường 11