CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ LONG, Phước Kiển

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PV-GAS Tower, 673 Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5412 1818
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.206.587, 1.067.020.082


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ LONG ở đâu?

PV-GAS Tower, 673 Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ LONG như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  VaDeIn Jsc