Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Ariland, Khu đô thị Him Lam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24-24A, Khu Đô Thị Mới, Số 6, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6251 5061
Trang web
Vị trí chính xác 107.429.458, 1.066.977.486


Xem thêm:  Olalani Resort & Condotel