Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Cụm Công Nghiệp Tân Hội, Tân Hội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ M57C+34M, Ấp Hội An, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3755 678
Trang web
Vị trí chính xác 116.627.239, 10.617.028.549.999.900


Xem thêm:  Khu đô thị Golden Hills Đà Nẵng