Công ty Cổ phần CEN Hải Phòng, Đường Lê Hồng Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 6 tòa nhà MB, Đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 888 93 28
Trang web
Vị trí chính xác 20.842.319.099.999.900, 1.067.112.449


Địa chỉ Công ty Cổ phần CEN Hải Phòng ở đâu?

Tầng 6 tòa nhà MB, Đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần CEN Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bán nhà quận 1, Bến Nghé