Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3696 632
Trang web dawaco.com.vn
Vị trí chính xác 160.317.987, 10.821.658.599.999.900


Địa chỉ Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) ở đâu?

57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Máy Nước Phước Vĩnh, Phuoc Vĩnh