Công An phường Thanh Châu, Thanh Châu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 125 P. Phan Trọng Tuệ, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0226 3853 106
Trang web
Vị trí chính xác 20.526.782, 105.919.012


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135d1d275cddfeb:0xcc342975eba490b7

Xem thêm:  Công an phường Thống Nhất, Thống Nhất