Cơm niêu Trúc Lâm Viên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Trần Quý Cáp, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3849 969
Trang web truclamvien.com.vn
Vị trí chính xác 160.817.127, 1.082.218.252


Địa chỉ Cơm niêu Trúc Lâm Viên ở đâu?

10 Trần Quý Cáp, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm niêu Trúc Lâm Viên như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoàng Hạc quán, Lát