Cơm Mỹ Hạnh, Ninh Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Bời Lời, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 877 40 79
Trang web
Vị trí chính xác 11.361.022.499.999.900, 1.061.655.948


Địa chỉ Cơm Mỹ Hạnh ở đâu?

3 Bời Lời, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Mỹ Hạnh như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b433c7fe4fea7:0x86bf22fdf4d7d

Xem thêm:  Little Italy Restaurant