Cơ sở xã hội Bầu Bàng, Hoà Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 42VG+3CC, Unnamed Rd, Hoà Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3796 019
Trang web
Vị trí chính xác 161.426.843, 1.080.260.088


Hình ảnh

Xem thêm:  Học Vẽ Mỹ Thuật - Maris Art, Thái Bình