Cơ Sở Sx Bánh Mì Kim Anh, Nại Hiên Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 108 Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3848 279
Trang web
Vị trí chính xác 160.942.926, 10.823.100.989.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Lò Bánh Mì Đức Thành, Phú Mỹ