Cơ Sở Mầm Non Mai Vàng, Hoà An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Nguyễn Quyền, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 552 62 27
Trang web sites.google.com
Vị trí chính xác 160.541.683, 1.081.721.716


Địa chỉ Cơ Sở Mầm Non Mai Vàng ở đâu?

29 Nguyễn Quyền, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Mầm Non Mai Vàng như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Tư Thục Xuân Mai, Bình Đa