Clb Thể Hình Hải Âu, Dư Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 437 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 460 25 28
Trang web
Vị trí chính xác 20.835.846.699.999.900, 10.668.267.349.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a82243dc157:0x1f450fd2f68f6a5e

Xem thêm:  Cơ sở massage người mù, Xã Hiệp An