CLB Gym Bear Fitness, Đông Hải 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 331 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 097 664 73 03
Trang web
Vị trí chính xác 208.519.538, 1.067.177.586


Địa chỉ CLB Gym Bear Fitness ở đâu?

331 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của CLB Gym Bear Fitness như thế nào?

Chủ Nhật:[14:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-09:00], Thứ Ba:[05:00-09:00], Thứ Tư:[05:00-09:00], Thứ Năm:[05:00-09:00], Thứ Sáu:[05:00-09:00], Thứ Bảy:[05:00-09:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7ab5de4a992f:0x1a88ec2d35a0faa6

Xem thêm:  Clb Yoga Quỳnh Nguyễn, Rạch Sơn