CLB Bóng Bàn Bình Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Phan Đăng Lưu, P14, Q. Bình Thạnh, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 875 77 60
Trang web
Vị trí chính xác 108.022.716, 1.066.922.584


Địa chỉ CLB Bóng Bàn Bình Thạnh ở đâu?

8 Phan Đăng Lưu, P14, Q. Bình Thạnh, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CLB Bóng Bàn Bình Thạnh như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-12:00], Chủ Nhật:[09:00-12:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bóng Bàn Văn Thể Mỹ-Huế