CLB Bida Hữu Sang, Khu phố 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 345 QL13, Khu phố 2, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3564 695
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 111.478.805, 10.659.868.739.999.900


Địa chỉ CLB Bida Hữu Sang ở đâu?

345 QL13, Khu phố 2, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của CLB Bida Hữu Sang như thế nào?

Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cb896e94701d:0xa9f6ad2ba3571e97

Xem thêm:  Cà Phê Thùy Dương, Hoà Lợi