CITIZONE, TT. Củ Chi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Ông Ích Đường, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 528 03 20
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.979.289.099.999.900, 106.499.269


Địa chỉ CITIZONE ở đâu?

11 Ông Ích Đường, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của CITIZONE như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cá cà phê, Mỹ Phước